Familieopstellingen – werken met je eigen systeem

Het familiesysteem waarin jij opgroeit en leeft is van grote invloed op wie jij nu bent, hoe jij handelt en ook op je persoonlijke ontwikkeling.

Familieopstelling is een prachtige methode, ontwikkeld door Bert Hellinger en wordt inmiddels in heel Nederland ingezet om op (levens)vragen een antwoord te krijgen. Je krijgt inzicht in het krachtenveld van jouw familie en hoe jij daarbinnen functioneert.

Met Familieopstellingen worden de niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen herkend en indien mogelijk weggenomen. Een opstelling kan gaan over allerlei uiteenlopende levensvragen of thema’s die je wilt onderzoeken, waarbij je een inzicht wilt krijgen of waarin je wilt groeien. Ook is het een krachtig middel om te gebruiken bij emoties of overtuigingen waarin je vast zit.

Een Familieopstelling dringt snel tot de kern van een probleem of patroon door en kan daardoor vele malen effectiever zijn dan jaren therapie.
Familieopstellingen helpen je om te kunnen voelen en ervaren hoe het werkelijk met je gaat, wat er van binnen gebeurd. Het brengt inzicht, je begrijpt wat er precies met je aan de hand is èn je voelt het nu ook. Door dit voelen komt er een intern weten opgang en vindt er een diepe verandering plaats, daar waar jij gaat bewegen richting dat wat nodig is.

Els van Steijn (schrijver van het boek De fontein, vind je plek) omschrijft het als volgt; Je bent onlosmakelijk verbonden met je systeem van herkomst. In een systeem zitten onzichtbare wetmatigheden die je voor of tegen je kunt laten werken. Daar is geen ontkomen aan. Je familiesysteem heeft de meeste invloed op jou. Je kunt als mens uit een organisatie stappen, een vriendenclub of vereniging of een stad of dorp, maar niet uit je biologische familie. Deze binding blijft altijd bestaan. Je kunt in het dagelijkse leven contact met je familie verbreken (al dan niet innerlijk), maar juist dan spelen systemische wetmatigheden en trekkrachten op. Hoe harder je ontkent waar je vandaan komt, des te harder gaat het familiesysteem aan je trekken en zal je herinneren dat je nog iets aan hebt te kijken. Je herhalende patronen manifesteren zich dan vaak extra. Wanneer je probeert te breken met je familiesysteem (wat in de diepte nooit kan), spelen de systemische principes extra op en juist in de belastende vorm in plaats van in een ondersteunende en voedende gedaante.

Een Familieopstelling werkt op onbewuste niveaus, in de diepere lagen is er verandering voelbaar. Bij een Familieopstelling horen 3 natuurwetten; (de wetmatigheden die hierboven beschreven worden)

  1. Ordening; het belang van de juiste positie en de juiste ordening in het systeem. Neemt iedereen in het systeem de juiste positie in?
  2. Geven en nemen; Het belang van het evenwicht tussen geven en nemen. De balans tussen geven en nemen hoort te kloppen.
  3. Verbinding/buitensluiting; Niemand van het systeem mag worden buitengesloten of er buiten gaan staan. Iedereen hoort erbij! Zowel in de huidige generatie als de voorgaande generaties.

Door een Familieopstelling krijg je inzicht en worden de onzichtbare patronen onthult. Je familiaire herkomst is van grote invloed. Alleen hoe groot weet je niet tot dat zichtbaar wordt. Wat zichtbaar wordt kunnen gebeurtenissen zijn, oude patronen, familiegeheimen of hardnekkige overtuigingen.  Soms worden al generaties lang problemen of overtuigingen overgedragen.  Jezelf liefdevol losmaken van deze verborgen en belemmerende invloeden in je familie, dat is de intentie van een Familieopstelling.

 

Hoe werken Familieopstellingen?

Het bijzondere aan Familieopstellingen is dat er gewerkt wordt met een lichamelijk, energetisch en emotioneel krachtenveld, dat zichtbaar gemaakt wordt door het opstellen van representanten, dit kunnen mensen zijn maar ook voorwerpen. Zij kunnen lichamelijk wat ervaren, zelfs emoties en gedachten kunnen omhoog komen. Door dit op een bepaalde manier te bevragen komt er inzicht en kan er heling plaats vinden. Waardoor je steeds meer bij jezelf komt.

Tijdens de Familieopstelling ga je onzichtbare familiepatronen op een diep niveau voelen. Als je goed op je eigen plek staat in het familiesysteem, blijk je met veel meer gemak je weg te vinden in je dagelijkse leven. Tijdens een opstelling worden onzichtbare patronen zichtbaar gemaakt en daarmee voor jou beter hanteerbaar in het dagelijkse leven. Bij Familieopstellingen ga je ervaren hoe het is om op jouw eigen en unieke plek te staan in je familiesysteem, en wat het effect is als dat niet het geval is. Je wordt je niet alleen bewust van de dynamiek waar je mee te maken hebt, maar je voelt het ook in je lichaam. Vaak voel je dan ook de kracht die in jou beschikbaar is, en zie je verschillende mogelijkheden.

Hoe ziet dat er uit?

Jij komt met een vraag, die als ingang geldt voor de opstelling. Vooraf aan de bijeenkomst is er contact om je vraag helder te krijgen. De vraag kan zijn ‘waardoor voel ik me zo verantwoordelijk?’ Of ‘Hoe komt het dat ik me zo onzeker voel?’ Of ‘waardoor kan ik geen liefde voelen?’ Het gaat om wat jij graag wilt zien, waarin ben je oprecht geïnteresseerd.  De opsteller vraagt vaak nog even door en verbindt zich door een innerlijke houding met jou en je systeem van herkomst. Wat essentieel is dat iets ‘gezien’ wil worden. Er moet dus wel kracht achter de vraag zitten.

Hierna begint het opstellingenwerk. Jij mag andere deelnemers uitnodigen om als representant te dienen voor iemand uit jouw familiesysteem. Ze staan bijvoorbeeld voor je vader, je moeder, jezelf, het geaborteerde kind, oma, je eigen kind, een emotie of overtuiging, enz. Je leidt ze op een bepaalde wijze naar een plek in de ruimte. Representanten blijken in staat te zijn om heel zuiver te voelen wat zich afspeelt in de personen die ze representeren, wat jou waardevolle informatie geeft.

Helder wordt hoe jij in verhouding staat tot anderen. Blinde vlekken worden zichtbaar. Ik zal benoemen wat ik zie gebeuren en er zullen verschillende interventies plaatsvinden, zodat jij en het familiesysteem nog meer in hun kracht komen te staan. Door een opstelling dienen zich van zelf oplossingsrichtingen aan. Je krijgt een andere kijk op de situatie, die na de opstelling door zal werken in je leven. Als ‘vanzelf’ krijg je gedurende de weken erna duidelijk hoe je dan kunt handelen. Tijdens een opstelling ‘ondertitel’ ik vaak wat er gebeurt, zodat je niet alleen voelt wat er speelt maar het ook op cognitief niveau ‘begrijpt’ voor zover we een opstelling überhaupt kunnen snappen. Tijdens de opstelling ga je op een diep niveau voelen en tegelijkertijd vindt een innerlijke schoonmaak plaats, vaak op een niveau waar je verstandelijk niet bij kunt.

Tijdens een opstelling wordt zichtbaar gemaakt wat in de diepte speelt. Vaak heb je vanuit je ratio een ander verhaal gemaakt, om grip te krijgen op bepaalde situaties/ gebeurtenissen of om de pijn niet te hoeven voelen. Een opstelling laat vaak iets anders zien. Regelmatig krijg ik te horen dat een vraagsteller zich zeer verantwoordelijk voelt voor alles. Vaak blijkt bij een opstelling dat ze vanuit liefde voor hun ouders de zorg van hen overgenomen hebben. Dit ontstaat omdat in dit geval de vader de oudste was in zijn gezin en voor zijn jongere broertjes en zusjes moest zorgen. In essentie was zij dus niet diegene die zich verantwoordelijk voelde maar was ze verstrengeld met de emoties en overtuigingen van haar vader dat zij voor alles moest zorgen.…

Ook laat een opstelling vaak de diepe liefde, verdriet en pijn zien van overleden broers en zussen, miskramen en geaborteerde kinderen waar in het dagelijkse leven niet over is gerouwd. Die niet genomen rouw trekt je vaak weg uit het leven. Een opstelling legt dit heel zuiver bloot.

Helend voor de vraagsteller en representant.

Tijdens een opstelling kun je als vraagsteller geraakt wordt (in je ziel). Het innerlijk weten wordt dan getriggerd en is datgene wat gezien mag worden getoond. Wanneer je daarvoor open staat kan een inzichtsopstelling een helende opstelling worden.

Ook voor de deelnemers die toekijken of de representanten kan het zijn dat zij zo geraakt worden dat zij emotioneel worden. Je wordt geraakt omdat een vraagstuk ook jouw eigen thema’s raken. Je herkent bijvoorbeeld je eigen emoties naar je vader of moeder, of het gemis aan erkenning. Opstellingen maken (oude) wonden open en zichtbaar, en tegelijk worden ze ook geheeld.

 

Verschillende opstellingen

Door de diepe indruk en duidelijk merkbare effecten in het dagelijks leven komt er steeds meer vraag naar Familieopstellingen. Er zijn allerlei soorten opstellingen; flitsopstellingen, inzichtsopstellingen, intra-persoonlijke opstellingen, relatie-of gezinsopstellingen, gezondheidsopstellingen, keuze opstellingen, opstellingen voor en met dieren en helende opstellingen. De methode wordt ook toegepast binnen organisaties, om zo bepaalde terugkerende conflicten te herkennen en weg te nemen. In dit geval spreken we dus niet van een familieopstelling, maar van een organisatieopstelling.

Laila werkt met alle opstellingen afhankelijk van de vraag.

Het is een methode die gebruikt kan worden door iedereen die zakelijk en/of privé vastloopt in terugkerende thema’s en patronen, zonder echt te weten waardoor.

Ook de nieuwe manier van opstellen zal plaats krijgen bij de mogelijkheden voor Familieopstellingen.

 

Aanbod

Een avond Familieopstellingen.
Vooraf doen we een samen een korte oefening voor dat we met de Familieopstellingen beginnen. Er zijn 2 á 3  familieopstellingen mogelijk per avond. Op alle avonden zullen wij indien de tijd het toelaat ook een opstelling doen met het nieuwe Familie-opstellen, hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer: Op maandagavond. Van 19.15-22.00 uur. Kijk op de agenda.
Waar: Bottelierwei 3 in Valkenswaard.
Opstelling van eigen thema, wens of vraag: 65,-
Aanwezig zijn als representant: 10,-
Aanmelden: Laila@myserenity.nl / 06-51757192 (zou je graag een keer mee willen doen maar komt de avond je niet uit, geef het door. Dan kan ik wellicht een andere datum voorstellen.)

Training “Inzicht & bevrijding”.
In een groep van minimaal 8 personen gaan we samen 6 weken intensief werken. Er wordt gewerkt met kleine en grote (Familie)opstellingen.  Laila neemt tijd voor wat er nu in je leeft en waar jij echt antwoord op wilt hebben. Zo intensief werken met Familieopstellingen gaat verandering brengen tot in het diepste van je zijn. Je zult je anders voelen en tot vele inzichten komen, die zijn uitwerking op je hebben. Niet alleen door een vraag te stellen maar ook middels het werken als representant zorg je voor inzicht, verdieping en verandering.

Voor meer informatie kijk op de pagina Training Inzicht en Bevrijding.

Wanneer: Op maandagavond van 19.00-22.00 uur. Kijk op de agenda.
Waar: Bottelierwei 3 in Valkenswaard.
Deelname aan de 5-weekse : 195,- (Hier is geen mogelijkheid tot representant zijn.)
Aanmelden: Laila@myserenity.nl / 06-51757192.

Een dag vol inzichten en voelen, middels Familieopstellingen.
Een hele dag met Laila familieopstellingen meemaken is misschien, net als de 6-weekse, wel de beste investering die je kan doen om meer inzicht te krijgen in jouw leven en tot persoonlijke bewustwording te komen. Dit wil je absoluut niet missen. Of je nu zelf een opstelling laat doen of je bent aanwezig als representant, hoe dan ook kom je tot diepe inzichten. Je kan een vraag over emoties, werk, relatie, kinderen, geld, loopbaan, ziekte, verlangens of wat dan ook inbrengen waar je helderheid in wil krijgen.

Deze dag staat in het teken van de kracht van Familieopstellingen. Je kan een eigen opstelling aanvragen of als representant aanwezig zijn en meedoen. Beiden dragen enorm bij aan je persoonlijke ontwikkeling. Geef aan wat je wensen zijn bij aanmelding.

Deze dag zit vol Familieopstellingen en kleine oefeningen waar iedereen aan mee kan doen, ook de representanten.

En dit alles met een verzorgde lunch.

Wanneer: Op zaterdag van 9.30-16.00 uur. kijk op de agenda.
Waar: Bottelierwei 3 in Valkenswaard
Opstelling van eigen thema, wens of vraag: 90,-
Aanwezig zijn als representant: 25,-
Aanmelden: Laila@myserenity.nl / 06-51757192