Deze pagina biedt je een scala aan verdiepende gedichten en verhalen.

Veel leesplezier.

~~~

De uitnodiging

Ik hoef niet te weten hoe jij je in je levensonderhoud voorziet.  Wat ik graag wil weten, is waar jij voor  gaat en of jij het aandurft oog in oog te staan met de verlangens van je hart.

En of jij het aandurft voor gek te staan omwille van de liefde, omwille van je dromen, omwille van het avontuur dat leven heet.

Waar het mij om gaat, is of je ooit tot de kern van je eigen verdriet bent doordrongen, en of de verraderlijkheden en beproevingen van het leven je ontvankelijk hebben gemaakt, of ze je hebben doen terugdeinzen en afsluiten uit angst voor nog meer pijn.

Wat ik wil weten is of jij pijn, die van mij of die van jezelf, kan laten voor wat hij is, zonder een vinger te verroeren, zonder hem te verbergen, te laten verdwijnen of vast te houden.

Ik wil weten of je vreugde kan zijn, de mijne of de jouwe, of je durft dansen vanuit je oerkracht, in totale extase, van top tot teen, zonder je in te houden of op je hoede te zijn, zonder je te laten afremmen door de herinnering aan beperkingen vanuit je menselijk bestaan.

Ik hoef niet te weten wat je verhaal is. Wat ik zou willen weten is of je anderen durft af te wijzen om trouw te kunnen zijn aan jezelf, of je het aan kan voor verrader te worden uitgemaakt, om verschoond te blijven van verraad tegenover je eigen ziel. Geef mij een bewijs van je trouw, opdat ik zal weten dat je vertrouwen waardig bent.

Ben je in staat schoonheid te zien, ook al is niet iedere dag even mooi? En is het leven zelf voor jou de bron van waaruit jij je levenskracht kan putten? Kun jij leven met fouten, zwakheden en kwetsbaarheid, die van jou en die van mij, en toch aan de rand van een meer staan en luidkeels roepen tegen het zilver van de maan ‘ja!”?

Ik hoef niet te weten waar je woont en hoeveel geld je hebt. Wat ik graag wil weten is of jij het op kan brengen om na een nacht vol wanhoop, tot in het diepst van je ziel gekwetst, op te staan en datgene te doen wat gedaan moet worden voor de kinderen.

Ik hoef niet te weten wie je bent en hoe je hier gekomen bent. Wat ik wil weten is of jij zonder terughoudendheid bereid bent met mij door het vuur te gaan.

Het gaat er voor niet om waar, wat en met wie je hebt gestudeerd. Voor mij is het van groot belang van jou te horen welke innerlijke kracht jouw steun en toeverlaat is, als al het andere is weggevallen. Of jij alleen kunt zijn met jezelf, en of jij het werkelijk goed hebt bij jezelf, wanneer het stil wordt, in eenzaamheid.

Oriah Mountain Dreaming

~~~

De roos

Hoe opende de roos
Ooit haar hart om aan deze wereld
Al haar schoonheid te geven?
Ze voelde de bemoediging van het licht
In haar wezen.

~~~

Begin dichtbij

Begin dichtbij.
Neem geen tweede stap of derde.
Begin met de eerste,
Dat wat het meest dichtbij is,
De stap die je niet wilt nemen.
Begin met de grond die je kent,
De bleke grond onder je voeten,
Jouw eigen manier om het gesprek op te starten.
Begin met je eigen vraag.
Laat vragen van anderen liggen,
Laat ze niet iets simpels smoren.
Om een andere stem te vinden, volg je eigen stem,
Wacht totdat die stem het ene oor wordt
Dat naar het andere luistert.
Begin NU.
Neem een kleine stap die van jou is.
Volg niet iemand anders zijn heldendaden,
Wees bescheiden en gefocust.
Begin dichtbij.
Neem niet de ander voor jezelf aan.

-David Whyte-

~~~

De bloementuin

Op een dag besloot Nasrudin om een bloementuin aan te leggen. Hij spitte de aarde om, gooide er extra mest op en kocht zaadjes van de mooiste bloemen. Toen de bloemen uitkwamen, groeiden er ook gele paardenbloemen. “Die horen niet thuis in mijn tuin’, riep hij boos.

Nasrudin raadpleegde de beste tuinboeken en vroeg raad aan tuinlieden uit alle windstreken. “Help mij’, smeekte hij. ‘Hoe kan ik die lelijke paardenbloemen uitroeien?

Elke werkwijze die hem verteld werd, probeerde hij nauwgezet uit. Tevergeefs. Niets hielp.

Wat een pech!

Toch koesterde Nasrudin nog een sprankje hoop. Misschien kon de wijze en oude hoftuinman van de sjeik hem wel helpen. Nasrudin pakte zijn koffers en reisde met spoed naar de hoofdstad. Daar sprak hij urenlang met de hoftuinman van de sjeik. De oude tuinman besprak alle mogelijkheden om de paardenbloemen te vernietigen. Maar Nasrudin had ze thuis allemaal al uitgeprobeerd. Zonder resultaat.

Ze zaten een poosje samen in stilte. Ten slotte keek de tuinman Nasrudin aan en zei, ‘Wel, er blijft maar één mogelijkheid over. Ik stel voor dat je de paardenbloemen leert liefhebben.

~~~

De Vlinder

Een man vindt een cocon van een vlinder en neemt deze mee naar zijn huis. Op een dag verschijnt er een kleine opening in de cocon. De man kijkt een paar uur toe hoe de vlinder worstelt om zich door de kleine opening naar buiten te werken.

Het lijkt erop dat het proces niet langer meer vooruit gaat. Het ziet er naar uit dat de vlinder zover gekomen is als hij kan en niet meer verder komt. Dus besluit de man de vlinder te helpen. Hij neemt een schaar en knipt de rest van de cocon open. De vlinder kan zich nu vrij eenvoudig losmaken.

Maar de vlinder heeft een gezwollen lichaam en verfrommelde vleugels. De man verwacht dat de vlinder elk moment zijn vleugels zal uitslaan en het lichaam daarmee ondersteunt. Maar dat gebeurt niet. De vlinder besteedt de rest van zijn leven aan rondkruipen met een gezwollen lichaam en verfrommelde vleugels. De vlinder is nooit in staat te vliegen.

Wat de man in al zijn goedheid niet begreep was dat de krappe cocon en de worsteling die nodig was om door de opening te kruipen, de manier was om de lichaamsvloeistof van de vlinder in de vleugels te pompen zodat de vlinder klaar zou zijn te vliegen als het de vrijheid had bereikt uit de cocon.
Soms zijn worstelingen exact wat we nodig hebben in het leven.

Als we onszelf toe zouden staan zonder obstakels door het leven te gaan, zouden we invalide zijn. We zouden nooit zo sterk worden als wat we kunnen zijn.
We zouden nooit kunnen vliegen.

Ben jij er van bewust welke worsteling de vlinder heeft meegemaakt en doorstaan om zo mooi en sterk te worden?

~~~

Een plek

Een plek
Waar je tot rust komt
Geinspireerd raakt
En ontvangt
Waar je na een lange reis
Naar uit ziet
En verlangt
Als het stormt of als het
Regent
In weer en wind
Bij zonneschijn
De plek
Vertrouwd en veilig
Waar je helemaal jezelf bent
En mag zijn

~~~

 

 

 

 

× Waarmee kan ik je helpen?