Hieronder krijg je meer informatie over het werken met opstellingen. Daar Familieopstellingen de bekendste vorm is die wordt toegepast gebruik ik deze benaming.  Er zijn verschillende vormen van opstellingen, deze staan onder aan deze pagina.

Hoe werken Familieopstellingen?

Het bijzondere aan Familieopstellingen is dat er gewerkt wordt met een lichamelijk, energetisch en emotioneel krachtenveld, dat zichtbaar gemaakt wordt door het opstellen van representanten, dit kunnen mensen zijn maar ook voorwerpen. Zij kunnen lichamelijk wat ervaren, zelfs emoties en gedachten kunnen omhoog komen. Door dit op een bepaalde manier te bevragen komt er inzicht en kan er heling plaats vinden. Waardoor je steeds meer bij jezelf komt.

Tijdens de Familieopstelling ga je onzichtbare familiepatronen op een diep niveau voelen. Als je goed op je eigen plek staat in het familiesysteem, blijk je met veel meer gemak je weg te vinden in je dagelijkse leven. Tijdens een opstelling worden onzichtbare patronen zichtbaar gemaakt en daarmee voor jou beter hanteerbaar in het dagelijkse leven. Bij Familieopstellingen ga je ervaren hoe het is om op jouw eigen en unieke plek te staan in je familiesysteem, en wat het effect is als dat niet het geval is. Je wordt je niet alleen bewust van de dynamiek waar je mee te maken hebt, maar je voelt het ook in je lichaam. Vaak voel je dan ook de kracht die in jou beschikbaar is, en zie je verschillende mogelijkheden.

Hoe ziet dat er uit?

Jij komt met een vraag, die als ingang geldt voor de opstelling. Vooraf aan de bijeenkomst is er contact om je vraag helder te krijgen. De vraag kan zijn ‘waardoor voel ik me zo verantwoordelijk?’ Of ‘Hoe komt het dat ik me zo onzeker voel?’ Of ‘waardoor kan ik geen liefde voelen?’ Het gaat om wat jij graag wilt zien, waarin ben je oprecht geïnteresseerd.  De opsteller vraagt vaak nog even door en verbindt zich door een innerlijke houding met jou en je systeem van herkomst. Wat essentieel is dat iets ‘gezien’ wil worden. Er moet dus wel kracht achter de vraag zitten.

Hierna begint het opstellingenwerk. Jij mag andere deelnemers uitnodigen om als representant te dienen voor iemand uit jouw familiesysteem. Ze staan bijvoorbeeld voor je vader, je moeder, jezelf, het geaborteerde kind, oma, je eigen kind, een emotie of overtuiging, enz. Je leidt ze op een bepaalde wijze naar een plek in de ruimte. Representanten blijken in staat te zijn om heel zuiver te voelen wat zich afspeelt in de personen die ze representeren, wat jou waardevolle informatie geeft.

Helder wordt hoe jij in verhouding staat tot anderen. Blinde vlekken worden zichtbaar. Ik zal benoemen wat ik zie gebeuren en er zullen verschillende interventies plaatsvinden, zodat jij en het familiesysteem nog meer in hun kracht komen te staan. Door een opstelling dienen zich van zelf oplossingsrichtingen aan. Je krijgt een andere kijk op de situatie, die na de opstelling door zal werken in je leven. Als ‘vanzelf’ krijg je gedurende de weken erna duidelijk hoe je dan kunt handelen. Tijdens een opstelling ‘ondertitel’ ik vaak wat er gebeurt, zodat je niet alleen voelt wat er speelt maar het ook op cognitief niveau ‘begrijpt’ voor zover we een opstelling überhaupt kunnen snappen. Tijdens de opstelling ga je op een diep niveau voelen en tegelijkertijd vindt een innerlijke schoonmaak plaats, vaak op een niveau waar je verstandelijk niet bij kunt.

Tijdens een opstelling wordt zichtbaar gemaakt wat in de diepte speelt. Vaak heb je vanuit je ratio een ander verhaal gemaakt, om grip te krijgen op bepaalde situaties/ gebeurtenissen of om de pijn niet te hoeven voelen. Een opstelling laat vaak iets anders zien. Regelmatig krijg ik te horen dat een vraagsteller zich zeer verantwoordelijk voelt voor alles. Vaak blijkt bij een opstelling dat ze vanuit liefde voor hun ouders de zorg van hen overgenomen hebben. Dit ontstaat omdat in dit geval de vader de oudste was in zijn gezin en voor zijn jongere broertjes en zusjes moest zorgen. In essentie was zij dus niet diegene die zich verantwoordelijk voelde maar was ze verstrengeld met de emoties en overtuigingen van haar vader dat zij voor alles moest zorgen.…

Ook laat een opstelling vaak de diepe liefde, verdriet en pijn zien van overleden broers en zussen, miskramen en geaborteerde kinderen waar in het dagelijkse leven niet over is gerouwd. Die niet genomen rouw trekt je vaak weg uit het leven. Een opstelling legt dit heel zuiver bloot.

Helend voor de vraagsteller en representant.

Tijdens een opstelling kun je als vraagsteller geraakt wordt (in je ziel). Het innerlijk weten wordt dan getriggerd en is datgene wat gezien mag worden getoond. Wanneer je daarvoor open staat kan een inzichtsopstelling een helende opstelling worden.

Ook voor de deelnemers die toekijken of de representanten kan het zijn dat zij zo geraakt worden dat zij emotioneel worden. Je wordt geraakt omdat een vraagstuk ook jouw eigen thema’s raken. Je herkent bijvoorbeeld je eigen emoties naar je vader of moeder, of het gemis aan erkenning. Opstellingen maken (oude) wonden open en zichtbaar, en tegelijk worden ze ook geheeld.

Verschillende opstellingen

Door de diepe indruk en duidelijk merkbare effecten in het dagelijks leven komt er steeds meer vraag naar Familieopstellingen. Er zijn allerlei soorten opstellingen; flitsopstellingen, inzichtsopstellingen, intra-persoonlijke opstellingen, relatie-of gezinsopstellingen, gezondheidsopstellingen, keuze opstellingen, opstellingen voor en met dieren en helende opstellingen. De methode wordt ook toegepast binnen organisaties, om zo bepaalde terugkerende conflicten te herkennen en weg te nemen. In dit geval spreken we dus niet van een familieopstelling, maar van een organisatieopstelling.

Laila werkt met alle opstellingen afhankelijk van de vraag.

Het is een methode die gebruikt kan worden door iedereen die zakelijk en/of privé vastloopt in terugkerende thema’s en patronen, zonder echt te weten waardoor.

Ook de nieuwe manier van opstellen zal plaats krijgen bij de mogelijkheden voor Familieopstellingen.

× Waarmee kan ik je helpen?